Cổng sắt CNC

Quy trình này có độ chính xác đến 99% trên thực nghiệm. Nói cách khác, sử dụng laser sẽ giúp thành phẩm ra chính xác như bản thiết kế. Tuyệt vời hơn, mép cắt hoàn toàn không bị biến